Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Försäkringsförmedlare

Denna sida är avsedd för försäkringsombud och -mäklare som ansöker om registrering. Innan ansökan om registrering lämnas in, skall sökanden bekanta sig med förutsättningarna för registrering. De finns i Finansinspektionens samling av föreskrifter och anvisningar. Finansinspektionen debiterar en ansökningsavgift för ansökan om registrering

En fysisk person som söker registrering som försäkringsmäklare ska avlägga försäkringsmäklarexamen för att kunna registrera sig i det försäkringsförmedlarregister som upprätthålls av Finansinspektionen. Den som har avlagt försäkringsmäklarexamen ska känna till dels den lagstiftning som behövs i försäkringsförmedling, dels god försäkringsmäklarsed samt behärska de praktiska åtgärder som skötseln av ett uppdrag kräver. Försäkringsmäklarexamina ordnas av försäkringsförmedlingsnämnden.

Försäkringsombud

Om du ansöker om registrering som försäkringsombud, som agerar för ett försäkringsbolags räkning och på bolagets ansvar, använd länkarna nedan.

Försäkringsmäklare

Om du ansöker om registrering som försäkringsmäklare, som är oberoende av försäkringsbolagen, använd länkarna nedan.

Kontakt information

Försäkringsförmedlarregistret förs av

 

Finansinspektionen

Snellmansgatan 6
PB 103
00101 Helsingfors
telefon 09 183 51

För tekniken ansvarar OpusCapita Group Oy.

Registerbeskrivning

Dataskydd

Bilagor till ansökan

Bilagor till ansökan kan e-postas till adress vakuutusedustajat(at)finanssivalvonta.fi.

Utredningar som ska tillställas med ansökan (ombud) 

Utredningar som ska tillställas med ansökan (mäklare) 

 

2018-11-23

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.