Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Lämna feedback om Finansinspektionens webbplats!

Du kan lämna dina synpunkter om Finansinspektionens webbplats med detta formulär. Frågor gällande enskilda företag under tillsyn eller kundbrev kan inte lämnas för behandling med detta formulär. Närmare regler för behandlingen av dem finns på våra kundskyddssidor.

Om du önskar få svar på din respons ska du uppge åtminstone din e-postadress. Skriv slutligen in nummerserien som syns i rutan i det reserverade fältet ock klicka på skicka.

2015-02-03

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.