Makrovakausvalvonta

​Rahoitusjärjestelmän vakaus on kestävää talouskasvua tukevan rahoituslaitosliiketoiminnan edellytys. Rahoitusjärjestelmän vakautta voidaan edistää turvaamalla yksittäisten rahoituslaitosten ja koko rahoitusjärjestelmän riittävä riskinsietokyky sekä tarvittaessa toteuttamalla ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavien riskien vähentämiseksi. Makrovakausvalvonta tukee rahoituslaitoskohtaista riskien valvontaa vakauden edistämiseksi. 

Suomessa makrovakausvalvonnasta vastaava viranomainen on Finanssivalvonta, jonka  johtokunta tekee päätökset makrovakausvälineiden käytöstä. Päätösten tukena oleva makrovakausanalyysi tehdään Suomen Pankin, Finanssivalvonnan ja valtiovarainministeriön tiiviinä yhteistyönä.

Tämän lisäksi Euroopan keskuspankilla (EKP) on valtuudet erikseen määriteltyihin makrovakauden valvontatoimiin yhteisen valvontamekanismin (YVM) puitteissa. Euroopan Unionin tasolla Euroopan Järjestelmäriskikomitea (ERJK) antaa omia suosituksiaan makrovakauspolitiikan järjestämisestä Euroopan Unionissa.

22.12.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.