Lyhyiden positioiden ilmoittaminen

Finanssivalvonta valvoo lyhyiden positioiden ilmoittamista ja julkistaa kynnysarvon ylittävät lyhyet positiot verkkopalvelussaan.

Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus lyhyeksi myynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä (EU 236/2012) on annettu 14.3.2012 ja sitä sovelletaan 1.11.2012 alkaen. Asetuksen mukaan merkittävät lyhyet positiot pitää ilmoittaa valvojalle. Finanssivalvonnalle ilmoitetaan Helsingin pörssiin listattuja osakkeita ja Suomen valtionlainoja koskevat nettomääräiset lyhyet positiot.

Lyhyiden nettopositioiden ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia sijoittajia ja markkinatoimijoita. Julkisen kaupankäynnin kohteeksi otetun yhtiön osakepääomaa koskeva nettomääräinen lyhyt positio on ilmoitettava, kun positio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,2 prosentin kynnysarvon yhtiön liikkeeseen lasketusta osakepääomasta. Uusi ilmoitus on tehtävä kynnysarvon ylittymisen jälkeen 0,1 prosenttiyksikön välein.

Finanssivalvonta julkistaa ilmoitetun nettomääräisen lyhyen position verkkopalvelussaan, jos positio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,5 prosentin kynnysarvon yhtiön liikkeeseen lasketusta osakepääomasta. 

Myös valtionlainaan liittyvä nettomääräinen lyhyt positio on ilmoitettava Finanssivalvonnalle, kun positio saavuttaa, ylittää tai alittaa kynnysarvon. Suomen valtion liikkeeseen laskemien lainojen osalta ilmoitusvelvollisuus syntyy, kun positio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,5 prosentin kynnysarvon ja kynnysarvon ylittämisen jälkeen 0,25 prosentin välein. Valtionlainojen lyhyitä positioita ei julkisteta.

Lyhyet positiot on ilmoitettava Finanssivalvonnalle transaktiota seuraavana kaupankäyntipäivänä kello 15.30:een mennessä. Finanssivalvonta julkistaa ilmoitetut kynnysarvon ylittävät lyhyet positiot seuraavan kaupankäyntipäivän aikana.

Finanssivalvonta raportoi ilmoitetut lyhyet positiot ESMAlle neljännesvuosittain.

Markkinatakaajat (market makers) ja valtion lainojen osalta päämarkkinatakaajat (primary dealers) voivat saada poikkeuksen osasta säännöksiä ilmoittamalla etukäteen, vähintään 30 päivää aikaisemmin, toimivaltaiselle viranomaiselle aikomuksensa käyttää asetuksen sallimaa poikkeusta. Poikkeuslupailmoitus tehdään ESMAn standardilomakkeella.

Ilmoituslomakkeet

Lyhyitä positioita koskevat ilmoitukset ja ilmoituksen peruutukset tehdään lähettämällä tarvittavat tiedot alla olevilla ilmoituslomakkeilla osoitteeseen shortselling(at)fiva.fi. Ilmoituslomakkeet luetaan koneellisesti ja ne tulee toimittaa Finanssivalvonnalle Excel-muodossa.

Lataathan tarvitsemasi Excel-tiedostot aina tältä sivulta, kun olet tekemässä notifikaation. Tiedostoja on saatettu päivittää edellisen notifikaatiosi jälkeen ja vanhat versiot eivät enää toimi.

Ohje lyhyeksimyynti-ilmoituksen tekijälle (pdf)
Esimerkit täytetyistä ilmoituslomakkeista: Osakkeet (excel), Valtionlainat (excel)
Esimerkki täytetystä ilmoituksen peruutuslomakkeesta (excel)

Suojattu sähköpostiyhteys

Ilmoitus tulisi lähettää käyttäen suojattua sähköpostiyhteyttä. 
https://securemail.bof.fi

Finanssivalvonnan lyhyeksimyyntiä koskevat tiedotteet

  • 25.10.2012 Lyhyiden positioiden ilmoittamista koskeva sääntely voimaan 1.11.2012 (Valvottavatiedote 63/2012)
  • 1.10.2012 Uudet lyhyeksimyyntiä koskevat säännökset voimaan marraskuussa 2012, artikkeli Markkinat-tiedotteessa 3/2012 (pdf, sivu 3)
  • 18.9.2012 ESMAlta konsultaatioon ohje lyhyeksi myyntiä koskevaan asetukseen liittyvistä markkinatakaajille ja päämarkkinatakaajille annettavista poikkeuksista (Valvottavatiedote 57/2012)
  • 17.2.2012 ESMAlta konsultaatioon lyhyeksi myyntiä koskevaan asetukseen liittyvät delegoidut säännökset (Valvottavatiedote 8/2012)

ESMAn verkkopalvelussa kysymyksiä ja vastauksia lyhyeksimyynnistä

ESMAn short-selling-verkkosivusto
 Questions and Answers (lyhyeksimyyntiasetukseen liittyvä Questions and Answers -osio, johon on koottu käytännön ohjeita muun muassa nettopositioiden laskentaan liittyvistä kysymyksistä)

Sääntely EUR-Lex-palvelussa

Finanssivalvonnalle raportoidut lyhyet positiot

Positiotiedot päivitämme kahdesti päivässä: aamupäivällä klo 10.00 jälkeen ja iltapäivällä klo 17.00 jälkeen.

Yhteystiedot

  • Markkinavalvoja Laila Hietalahti,
    puhelin 09 183 5244
  • Lakimies Pia Ovaska,
    puhelin 09 183 5296

 

12.1.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.