Lyhyiden positioiden ilmoittaminen

Finanssivalvonta valvoo lyhyiden positioiden ilmoittamista ja julkistaa kynnysarvon ylittävät lyhyet positiot verkkopalvelussaan.

Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus lyhyeksi myynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä (EU 236/2012) on annettu 14.3.2012 ja sitä sovelletaan 1.11.2012 alkaen. Asetuksen mukaan merkittävät lyhyet positiot pitää ilmoittaa valvojalle. Finanssivalvonnalle ilmoitetaan Helsingin pörssiin listattuja osakkeita ja Suomen valtionlainoja koskevat nettomääräiset lyhyet positiot.

Lyhyiden nettopositioiden ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia sijoittajia ja markkinatoimijoita. Julkisen kaupankäynnin kohteeksi otetun yhtiön osakepääomaa koskeva nettomääräinen lyhyt positio on ilmoitettava, kun positio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,2 prosentin kynnysarvon yhtiön liikkeeseen lasketusta osakepääomasta. Uusi ilmoitus on tehtävä kynnysarvon ylittymisen jälkeen 0,1 prosenttiyksikön välein.

Finanssivalvonta julkistaa ilmoitetun nettomääräisen lyhyen position verkkopalvelussaan, jos positio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,5 prosentin kynnysarvon yhtiön liikkeeseen lasketusta osakepääomasta. 

Myös valtionlainaan liittyvä nettomääräinen lyhyt positio on ilmoitettava Finanssivalvonnalle, kun positio saavuttaa, ylittää tai alittaa kynnysarvon. Suomen valtion liikkeeseen laskemien lainojen osalta ilmoitusvelvollisuus syntyy, kun positio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,5 prosentin kynnysarvon ja kynnysarvon ylittämisen jälkeen 0,25 prosentin välein. Valtionlainojen lyhyitä positioita ei julkisteta.

Lyhyet positiot on ilmoitettava Finanssivalvonnalle transaktiota seuraavana kaupankäyntipäivänä kello 15.30:een mennessä. Finanssivalvonta julkistaa ilmoitetut kynnysarvon ylittävät lyhyet positiot seuraavan kaupankäyntipäivän aikana.

Finanssivalvonta raportoi ilmoitetut lyhyet positiot ESMAlle neljännesvuosittain.

Markkinatakaajat (market makers) ja valtion lainojen osalta päämarkkinatakaajat (primary dealers) voivat saada poikkeuksen osasta säännöksiä ilmoittamalla etukäteen, vähintään 30 päivää aikaisemmin, toimivaltaiselle viranomaiselle aikomuksensa käyttää asetuksen sallimaa poikkeusta. Poikkeuslupailmoitus tehdään ESMAn standardilomakkeella.

Ilmoituslomakkeet

Lyhyitä positioita koskevat ilmoitukset ja ilmoituksen peruutukset tehdään lähettämällä tarvittavat tiedot alla olevilla ilmoituslomakkeilla osoitteeseen shortselling(at)fiva.fi. Ilmoituslomakkeet luetaan koneellisesti ja ne tulee toimittaa Finanssivalvonnalle Excel-muodossa.

 Lyhyen position ilmoituslomake
 Lomake ilmoituksen peruuttamista varten

 Ohje lyhyeksimyynti-ilmoituksen tekijälle
Esimerkit täytetyistä ilmoituslomakkeista:  Osakkeet ,  Valtionlainat 
Esimerkki täytetystä ilmoituksen peruutuslomakkeesta

Suojattu sähköpostiyhteys

Ilmoitus tulisi lähettää käyttäen suojattua sähköpostiyhteyttä. 
https://securemail.bof.fi

Finanssivalvonnan lyhyeksimyyntiä koskevat tiedotteet

 • 25.10.2012 Lyhyiden positioiden ilmoittamista koskeva sääntely voimaan 1.11.2012 (Valvottavatiedote 63/2012)
 • 1.10.2012 Uudet lyhyeksimyyntiä koskevat säännökset voimaan marraskuussa 2012, artikkeli  Markkinat-tiedotteessa 3/2012  (sivu 3)
 • 18.9.2012 ESMAlta konsultaatioon ohje lyhyeksi myyntiä koskevaan asetukseen liittyvistä markkinatakaajille ja päämarkkinatakaajille annettavista poikkeuksista (Valvottavatiedote 57/2012)
 • 17.2.2012 ESMAlta konsultaatioon lyhyeksi myyntiä koskevaan asetukseen liittyvät delegoidut säännökset (Valvottavatiedote 8/2012)

ESMAn verkkopalvelussa kysymyksiä ja vastauksia lyhyeksimyynnistä

ESMAn short-selling-verkkosivusto
 Questions and Answers (lyhyeksimyyntiasetukseen liittyvä Questions and Answers -osio, johon on koottu käytännön ohjeita muun muassa nettopositioiden laskentaan liittyvistä kysymyksistä)

Sääntely EUR-Lex-palvelussa

 Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä 
 Regulation of the European Parliament and of the council on short selling and certain aspects of credit default swaps 
 Commission delegated regulation supplementing Regulation (EU) No 236/2012  of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on notification and disclosure requirements with regard to net short positions, the details of the information to be provided to the European Securities and Markets Authority in relation to net short positions and the method for calculating turnover to determine exempted shares
 Commission Implementing Regulation No…/..of XXX laying down implementing technical standards  with regard to the means for public disclosure of net position in shares, the format of the information to be provided to the European Securities and Markets Authority in relation to net short positions, the types of agreements, arrangements and measures to adequately ensure that shares or sovereign debt instruments are available for settlement and the dates and period for the determination of the principal venue for a share according to Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council on short selling and certain aspects of credit default swaps
 Commission delegated Regulation (EU) No …/.. supplementing Regulation (EU) No 236/2012  of the European Parliament and of the Council on short selling and certain aspects of credit default swaps with regard to regulatory technical standards for the method of calculation of the fall in value for liquid shares and other financial instruments

Finanssivalvonnalle raportoidut lyhyet positiot

Positiotiedot päivitämme kahdesti päivässä: aamupäivällä klo 10:00 jälkeen ja iltapäivällä klo 17:00 jälkeen.

Yhteystiedot

 • Markkinavalvoja Laila Hietalahti,
  puhelin 010 831 5244
 • Markkinavalvoja Jaakko Eskola,
  puhelin 010 831 5258
 • Lakimies Pia Ovaska,
  puhelin 010 831 5296

 

29.7.2016

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.