Vakuutusedustajaksi rekisteröityminen

Tämä sivu on tarkoitettu rekisteröintiä hakeville asiamiehille ja vakuutusmeklareille. Hakijan tulee ennen rekisteröinnin hakemista perehtyä rekisteröintiedellytyksiin. Edellytykset ja ohjeet löytyvät sivuilta Ohjeita vakuutusmeklareille sekä Ohjeita asiamiehille. Rekisteröinnin hakemisesta Finanssivalvonta perii hakemusmaksun.

Vakuutusasiamiehet

Jos haet rekisteröintiä vakuutusasiamieheksi, joka toimii vakuutusyhtiön lukuun ja vastuulla, niin käytä alla olevia linkkejä.

Mitä tulee tehdä silloin, kun asiamiehen edustama vakuutuksenantaja vaihtuu?

Asiamiehen edustaman vakuutuksenantajan vaihtuessa tai lisättäessä uusi edustettava vakuutuksenantaja tulee Finanssivalvonnalle toimittaa uuden yhtiön antama vahvistus voimassaolevasta asiamiessopimuksesta. Ota yhteyttä uuden vakuutuksenantajan asiamieshallintoon ja kysy neuvoa. Monilla vakuutusyhtiöillä on käytössään omat lomakepohjat, mutta malli asiamiessopimusvahvistuksesta löytyy kohdasta Lomakkeet ja vahvistuksen voi antaa sillä.

Asiamiehen on ilmoitettava muutoksesta Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisterin muutoslomakkeella. Asiakirjaliitteet ladataan hakemuksen mukana vakuutusedustajarekisteriin tai lähetetään sähköpostitse osoitteeseen vakuutusedustajat(at)finanssivalvonta.fi. Kyseessä on maksuton rekisterimuutos. 

Vakuutusmeklarit

 Jos haet rekisteröintiä vakuutusmeklariksi, joka on vakuutusyhtiöistä riippumaton, niin käytä alla olevia linkkejä.

Vakuutusmeklariksi rekisteröitävän luonnollisen henkilön on suoritettava vakuutusmeklaritutkinto, jotta hänet voidaan rekisteröidä Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin. Tutkinnon suorittaneen on tunnettava vakuutusedustuksen harjoittamisen kannalta tarpeellinen lainsäädäntö ja hyvä vakuutusmeklaritapa sekä hallittava toimeksiannon edellyttämät käytännön toimet. Vakuutusmeklaritutkintoja järjestää vakuutusedustuslautakunta.


Yhteystiedot

Vakuutusedustajarekisteriä pitää

Finanssivalvonta

Snellmaninkatu 6
PL 103
00101 Helsinki
puhelin 09 183 51


Tekniikasta vastaa Posti Messaging Oy.

 

 

16.10.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.