Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Toimiluvat ja rekisteröinti

Finanssimarkkinoilla toimivat palveluntarjoajat tarvitsevat toiminnalleen toimiluvan. Toimilupia myöntäviä viranomaisia ovat EKP, Finanssivalvonta, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja valtioneuvosto. Toimilupa voidaan myöntää vain yhteisölle, ei luonnolliselle henkilölle.

Luottolaitoksen toimiluvan myöntää Finanssivalvonnalle tehtävästä hakemuksesta EKP niin kuin YVM-asetuksessa, sen nojalla annetuissa EKP:n asetuksissa ja päätöksissä sekä luottolaitoslain 4 luvussa säädetään. Toimilupa voidaan antaa talletuspankin tai luottoyhteisön toimintaan.  

Finanssivalvonta myöntää kotimaisen henki-, vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiön, sijoituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön sekä maksulaitoksen toimiluvat. Arvopaperi- ja johdannaispörssitoimintaa ja arvopaperikeskusta koskevat toimilupa-asiat käsittelee valtiovarainministeriö. Työeläkevakuutusyhtiöiden toimiluvat myöntää valtioneuvosto ja työttömyyskassojen toimiluvat myöntää sosiaali- ja terveysministeriö.

Olemme koonneet tähän hakemistoon tietoa niiden toimilupien hakemisesta, joiden myöntäminen kuuluu tehtäviimme. Annamme myös tietoa toimiluvan saamisen edellytyksistä sekä siitä, millä edellytyksillä ulkomainen palveluntarjoaja voi perustaa sivuliikkeen Suomeen tai tarjota etäpalveluita. Lisäksi kerromme vakuutusedustajaksi rekisteröitymisestä.

Toimiluvat, joita Finanssivalvonta myöntää:   

 • kotimaisten henki-, vahinko- ja jälleenvakuutusyhtiöiden toimiluvat
 • talletuspankkien keskusyhteisöjen toimiluvat
 • toimiluvat talletuspankeille ja luottoyhteisöille kiinnitysluottopankkitoimintaan
 • maksulaitosten toimiluvat
 • maksulaitosten sivuliikeluvat Eta-maiden ulkopuolelle
 • sijoituspalveluyritysten toimiluvat
 • sijoituspalveluyritysten sivuliikeluvat Eta-maiden ulkopuolelle
 • rahastoyhtiöiden ja säilytysyhteisöjen toimiluvat
 • vaihtoehtorahastojen hoitajien toimiluvat
 • Eta-maiden ulkopuolisten luottolaitosten sivukonttoriluvat Suomessa
 • Eta-maiden ulkopuolisten vakuutusyhtiöiden toimiluvat
 • Eta-maiden ulkopuolisten sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden sivuliikeluvat Suomessa
 • Eta-maiden ulkopuolisten sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden palvelujen tarjontaa rajan yli Suomeen koskevat toimiluvat

Katso myös

 

 

16.12.2016

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.