Markkinat-tiedotteet

Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden ja tilinpäätösvalvonnan tulkintoihin, standardeihin ja sääntelyyn liittyviä asioita sekä valvonnan havaintoja.

11.10.2018 Markkinat-tiedote 3/2018 (pdf)

 • Erkki Liikanen IFRS Foundationin hallituksen puheenjohtajaksi: parempi läpinäkyvyys tehostaa pääomamarkkinoiden toimintaa
 • Valvojan huomioita listayhtiöiden vuosikertomuksista
 • Listautumista koskevien osake-esitteiden tarkastukseen liittyvät Finanssivalvonnan uudet linjaukset
 • Havaintoja sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä – liikkeeseenlaskijat ovat hyvin perillä ilmoitusvelvollisuudestaan
 • Kaupankäynti pienillä osto- tai myyntitarjouksilla saattaa sisältää manipulatiivisia piirteitä
 • Ajankohtaista ESMAssa
 • Listayhtiötilaisuudet
 • ESEF-seminaari 26.11.2018

7.6.2018 Markkinat-tiedote 2/2018 (pdf)

 • Mitä yhtiöt kertoivat uuden IFRS-tulouttamisstandardin käyttöönoton vaikutuksista?
 • Tilinpäätösvalvonnan tuloksia Euroopassa 2017
 • ESMAn selvitys lyhyiden positioiden vaikutuksesta sijoittajien käyttäytymiseen
 • Perustietoa vertailuarvoasetuksesta Finanssivalvonnan verkkopalvelussa

 22.3.2018 Markkinat-tiedote 1/2018 (pdf)

 • Ennakkotiedot vai tulosvaroitus?
 • ESMAlta Q&A-tulkinta markkinoiden väärinkäytön estämistä ja havaitsemista koskevan velvoitteen soveltamisesta – laajenee koskemaan myös muita kuin finanssialan yrityksiä tietyissä tilanteissa
 • Finanssivalvonta on julkaissut videon IFRS-valvonnasta

19.12.2017 Markkinat-tiedote 4/2017 (pdf) Sivulla 8 *merkittyä kohtaa korjattu 26.1.2018.

 • Ajankohtaista ESMAssa
 • Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) MiFID 2 -liitännäisten säännösten soveltaminen alkaa 3.1.2018
 • ESMAlta uusia MAR Q&A -tulkintoja
 • MiFIR-kaupparaportointi alkaa 3.1.2018
 • Vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisessä parannettavaa
 • Listayhtiötilaisuudet

 2.10.2017 Markkinat-tiedote 3/2017 (pdf) 

 • Ajankohtaista ESMAssa
 • LEI-tunnuksen käyttötarve yleistyy
 • Listayhtiötilaisuudet

 6.7.2017 Markkinat-tiedote 2/2017 (pdf) 

 • ESMA selvensi johtohenkilöiden lähipiiriyhteisön määritelmää
 • Kolmea uuden esiteasetuksen mukaista esitepoikkeusta sovelletaan jo 20.7.2017 alkaen

12.6.2017 Markkinat-tiedote 1/2017 (pdf)

 • Ajankohtaista ESMAssa
 • Johdon liiketoimien ilmoittamiseen malliesimerkkejä
 • Sisäpiiritiedon syntymisestä ja sisäpiiriluetteloiden perustamisesta
 • Tilinpäätösvalvonnan tuloksia Euroopassa ja Suomessa 2016
 • Listayhtiöiden liikevaihdon sääntely muuttuu 2018 – sijoittajat odottavat informaatiota muutoksesta

 20.12.2016 Markkinat-tiedote 5/2016 (pdf)

 • MiFID II ja MiFIR -aiheinen sähköinen uutiskirje ajankohtaisten asioiden viestintään
 • Markkinoiden tunnustelun vastaanottavia henkilöitä koskevat ohjeet voimaan 10.1.2017
 • Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämistä koskevat ohjeet voimaan 20.12.2016
 • Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen myötä sisäpiiritiedon arvioinnin merkitys on korostunut
 • ESMAn säänneltyjen tietojen verkkoportaali aiheuttaa muutoksia tiedoteluokkiin
 • Listayhtiötilaisuudet 2016

21.10.2016 Markkinat-tiedote 4/2016 (pdf)

 • Ajankohtaista ESMAssa
 • Markkinavalvonnalle sähköinen uutiskirje ajankohtaisten asioiden nopeaan viestintään
 • Valvontahavaintoja markkinoiden väärinkäyttöasetuksen soveltamisesta
 • Markkinoiden tunnustelun menettelytavoista
 • Twitterin ja muun sosiaalisen median käyttö osakeantien markkinoinnissa
 • Esitteiden hyväksymisajoissa suuria eroja – Finanssivalvonnan käsittelyajat lyhyitä
 • Tilinpäätöksen liitetietoinformaation valvonta yhdenmukaistumassa
 • Listayhtiötilaisuudet

 21.6.2016 Markkinat-tiedote 3/2016 (pdf)

 • Ajankohtaista ESMAssa
 • Liikkeeseenlaskijat tarvitsevat LEI-tunnuksen johdon liiketoimien ilmoittamista varten
 • Yhteydenotot Finanssivalvontaan MAR-asioissa
 • Johtohenkilön lähipiiriyhtiöiden määritelmä muuttuu
 • Markkinoiden tunnustelua koskevat uudet menettelytavat voimaan 3.7.2016
 • Markkinoiden väärinkäyttöasetus muuttaa tiedottamisprosessia
 • ESMAn ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista voimaan 3.7.2016
 • Tilinpäätösvalvonnan tuloksia Euroopassa ja Suomessa 2015

2.5.2016 Markkinat-tiedote 2/2016 (pdf)

 • Ajankohtaista ESMAssa
 • Markkinoiden väärinkäyttöasetusta sovelletaan myös listatun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijaan
 • Tietoa markkinoiden väärinkäyttöasetukseen liittyvästä sääntelystä ja johtohenkilöiden vaikutusvaltayhteisöjen liiketoimien ilmoittamisesta
 • MAR-verkkosivut avattu
 • Miten uusi delegoitu asetus muuttaa esitteen hyväksymisprosessia käytännössä
 • Osake-esitteiden käyttöpääomalausuntoa annettaessa huomioitava kaikki käyttöpääomatarpeet

14.3.2016 Markkinat-tiedote 1/2016 (pdf)

 • Ajankohtaista ESMAssa
 • Muutoksia kansallisen tiedotevaraston tiedoteluokkiin
 • Johtohenkilöiden liiketoimien ilmoittamiseen liittyvistä menettelytavoista

18.12.2015 Markkinat-tiedote 3/2015 (pdf)

 • Ajankohtaista ESMAssa
 • Markkinoiden vääristäminen – mitä kaikkea se kattaa
 • Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen soveltamiseen liittyvistä menettelytavoista
 • Tulevia muutoksia arvopapereiden tarjoamista ja listalleottoa koskevaan esitesääntelyyn
 • Liputusesimerkkejä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa
 • Seuraa Finanssivalvontaa Twitterissä
 • Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltion valinnan julkistaminen ja ilmoittaminen
 • Valvontapäätösten suomenkielisiä tiivistelmiä ei enää julkaista
 • Listayhtiötilaisuudet 2015

2.11.2015 Markkinat-tiedote 2/2015 (pdf)

 • Ajankohtaista ESMAssa
 • Muutoksia säännölliseen tiedonantovelvollisuuteen ja tietojen saatavilla pitoon – Muutokset voimaan 26.11.2015
 • Liputusvelvollisuus muuttuu merkittävästi 26.11.2015
 • Kansallisten tiedotevarastojen verkottaminen
 • Pääomamarkkinaunionia koskeva komission toimintasuunnitelma
 • Johtohenkilöiden lähipiiriin kuuluvien määritelmästä
 • ESMAlta ohje listayhtiöiden taloudellisen raportoinnin tunnuslukuihin
 • ESMA julkaissut uusia valvontapäätöksiä
 • EFRAGin tilaisuus IFRS-raportoinnin käsitteellisestä viitekehyksestä
 • Listayhtiötilaisuudet
 • Seuraa Finanssivalvontaa Twitterissä

22.6.2015 Markkinat-tiedote 1/2015 (pdf)

 • Ajankohtaista ESMAssa
 • Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen keskeiset muutokset
 • Tilastotietoa esitteistä vuosilta 2013 ja 2014
 • IASB kehittää liitetietoja ja IAASB liitetietojen tilintarkastusta
 • Ruplan heikkenemisen vaikutuksia listayhtiöiden tilinpäätösraportointiin – ruplariski IFRS-valvonnan kohteena
 • FIN-FSA Conference 2015

19.12.2014 Markkinat-tiedote 4/2014 (pdf)

 • Ajankohtaista ESMAssa
 • Johdannaiskauppaa harjoittavat toimijat ja EMIR-asetuksen velvoitteet
 • ESMA julkaissut uusia valvontapäätöksiä
 • Luottoluokitusasetus asettaa velvoitteita myös liikkeeseenlaskijoille
 • Tarkennus IFRS-valvonnan kohdistamiseen vuonna 2015
 • Listayhtiötilaisuudet 2014

20.10.2014 Markkinat-tiedote 3/2014 (pdf)

 • Ajankohtaista ESMAssa
 • Tiedonantovelvollisuuden valvontakäyntien vaikutus listayhtiöiden käytäntöihin
 • Laadukas tilinpäätösinformaatio tukee yhtiötä sen heikossa taloudellisessa tilanteessa
 • ESMA selvitti yrityshankintoja koskevan IFRS-standardin soveltamista Euroopassa
 • Listayhtiötilaisuudet
 • Finanssivalvonnan sidosryhmätutkimuksen tulokset julkaistu

13.6.2014 Markkinat-tiedote 2/2014 (pdf)

 • Ajankohtaista ESMAssa
 • Miten Finanssivalvonta valvoo listayhtiöiden tiedottamista ja kaupankäyntiä arvopaperimarkkinoilla
 • Valvontahavaintoja tulosennusteista
 • Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamisesta
 • Ehdotettu tilintarkastuskertomus parantaa tilintarkastuksen läpinäkyvyyttä
 • ESMA julkaissut uusia valvontapäätöksiä

31.3.2014 Markkinat-tiedote 1/2014 (pdf)

 • Ajankohtaista ESMAssa
 • Joukkovelkakirjalainoja koskevan esitteen laatiminen
 • Uusi eurooppalainen esiterekisteri
 • Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (AIFML) voimaan Suomessa 15.3.2014
 • Pörssitiedotteen perustiedot
 • Määräykset ja ohjeet liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuudesta nyt myös englanniksi

20.12.2013 Markkinat-tiedote 4/2013 (pdf)

 • Ajankohtaista ESMAssa
 • Avoimuusdirektiivin muutosdirektiivi muuttaa säännöllistä tiedonantovelvollisuutta ja liputusvelvollisuutta
 • Arvopaperimarkkinayhdistys julkaissut uuden ostotarjouskoodin
 • ESMA julkaissut uusia valvontapäätöksiä
 • Listayhtiötilaisuudet 2013
 • Markkinat-tiedote myös englanninkielisenä

14.10.2013 Markkinat-tiedote 3/2013 (pdf)

 • Sijoittajakyselyn tulokset vahvistavat näkemystä valvonnan painotuksista
 • Selvitys listayhtiöiden tiedonantopolitiikan julkaisemisesta ja sisällöstä
 • Mahdollisuus johdon osavuotisen selvityksen laatimiseen laajentunut
 • Patentti- ja rekisterihallituksesta LEI-tunnisteita jakava viranomainen
 • ESMAn uusitut ohjeet tilinpäätösvalvonnasta lausuntokierrokselle
 • Kirjanpitolautakunnan lausunto listayhtiön johdon eläkesitoumuksia koskevista liitetiedoista julkistettu
 • Strukturoidut sijoitustuotteet vaikeita kuluttajille
 • Listayhtiötilaisuudet 2013

20.6.2013 Markkinat-tiedote 2/2013 (pdf)

 •  Finanssivalvonnan uudet määräykset ja ohjeet voimaan 1.7.2013
 • Selvitys tulevaisuudennäkymien antamiskäytännön muutoksista
 • Esitteisiin liittyvän markkinointiaineiston toimittaminen Finanssivalvonnalle
 • EMIR-asetuksen toimeenpano jatkuu
 • Euroopan tilinpäätösvalvojat julkaisseet uusia valvontapäätöksiä
 • Globaalitason pankkivalvontakomitea vaatii tehokasta vuorovaikutusta pankkivalvojien ja tilintarkastajien välille
 • Markkinat-tiedote nyt myös englanninkielisenä
 • Finanssivalvonnan sijoittajakysely 

12.4.2013 Markkinat-tiedote 1/2013 (pdf)

 • Ajankohtaista ESMAssa
 • Tietoa Euroopan finanssivalvontajärjestelmästä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa
 • Olennaisuus IFRS-raportoinnissa – ESMAn lausuntopalaute
 • Johdon lähipiiritiedot tärkeitä sijoittajille
 • Pörssiyhtiöllä velvollisuus kuulua itsesääntelyä laativaan toimielimeen
 • Raportti IFRS-valvonnasta 2012 on julkaistu 
 

14.12.2012 Markkinat-tiedote 4/2012 (pdf)

 •  Finanssivalvonnan määräys- ja ohjeluonnokset lausunnolle
 • Uuden arvopaperimarkkinalain vaikutuksia tulevaisuudennäkymien esittämiseen
 • Liikkeeseenlaskijoiden julkista sisäpiirirekisteriä koskeva sääntely jää toistaiseksi ennalleen
  – yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin pitämiseen muutoksia 1.1.2013
 • EMIR-asetuksen toimeenpano on alkanut
 • Euroopan tilinpäätösvalvojat julkaisseet uusia valvontapäätöksiä
 • ESMAn raportti liikearvon arvonalentumistestauksista
 • Pankkien uudelleen neuvottelemat luotot rahoitusvaikeuksissa olevien asiakkaiden kanssa
 • Määräykset ja ohjeet PS-sopimusten ja vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta voimaan huhtikuussa 2013
 • Listayhtiötilaisuudet 2012
 • Vuosikoosteen julkistamisvelvollisuus poistuu

1.10.2012 Markkinat-tiedote 3/2012 (pdf)

 • ESMAn merkittävimpiä lähiajan hankkeita
 • Olethan tilannut ESMAn tiedotteet?
 • Uudet lyhyeksimyyntiä koskevat säännökset voimaan marraskuussa 2012
 • Esitepoikkeuksia muutettiin 1.7.2012 valtiovarainministeriön asetuksella
 • EU-esitteisiin uusia sisältövaatimuksia sekä ohjeita esitteen tiivistelmän laatijoille
 • Euroopan tilinpäätösvalvojat kokoontuivat Helsinkiin
 • Olennaisuus IFRS-raportoinnissa – yhteenveto ESMAn konsultaation palautteista
 • Segmenttiraportointia koskeva IFRS-standardi lausunnolle – IASB arvioi standardin 11 käyttöönoton vaikutuksia
 • ESMA arvioinut Kreikan valtion velkakirjojen tilinpäätöskäsittelyä 31.12.2011 – rahoitusinstrumentit edelleen painopisteenä vuoden 2013 työssä
 • Seuraava listayhtiötilaisuus joulukuussa

15.6.2012 Markkinat-tiedote 2/2012 (pdf) (sivulla 3 olevia linkkejä päivitetty 20.6.2012)

 • ESMAn merkittävimpiä lähiajan hankkeita
 • Epävarmuus toiminnan jatkuvuudesta – tärkeää sijoittajainformaatiota
 • EMIR-asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä – merkittäviä vaikutuksia myös finanssisektorin ulkopuolisiin toimijoihin
 • Keskeiset komission maaliskuussa julkistamat muutokset esiteasetukseen
 • Listayhtiöiden tilinpäätösvalvontaan uusi toimintatapa tehostamaan valvontaprosessia – tilintarkastuksen aikana todetut virheellisyydet myös valvojan tietoon
 • Uusien konsolidointiin liittyvien tilinpäätösstandardien IFRS 10, 11 ja 12 voimaantulo
 • Arvopaperimarkkinoita koskevan lainsäädännön voimaantulo siirtyy

19.3.2012 Markkinat-tiedote 1/2012 (pdf)

 • ESMAn merkittävimpiä lähiajan hankkeita
 • Automatisoitu kaupankäynti – ESMAlta ohjeet toiminnan järjestämiseen
 • AIFM-direktiivi tuo vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia valvonnan piiriin
 • ESMAn strategiset linjaukset IFRS-standardeihin vaikuttamisessa – tie johdonmukaisempaan kommentointiin
 • Komission tilintarkastuslainsäädäntöehdotusten tavoitteena finanssimarkkinoiden vakauden edistäminen
 • Finanssivalvonnan toimintakertomus on julkaistu
 • ESMAn verkkopalvelussa linkit Eta-valtioiden hyväksymiin esitteisiin

20.12.2011 Markkinat-tiedote 4/2011 (pdf)

 • ESMAn merkittävimpiä lähiajan hankkeita
 •  Selvitys sijoitusanalyyseissä esitettyjen tietojen laadusta
 • Tulevaisuudennäkymien esittäminen epävarmassa markkinatilanteessa
 • Tilinpäätöstiedon olennaisuudesta – ESMAn dokumentti konsultaatiolla
 • ESMA ohjeistaa valtioiden velkakirjojen yhdenmukaista tilinpäätöskäsittelyä
 • ESMAn raportti segmenttiraportointia koskevan standardin (IFRS 8) soveltamisen ongelmakohdista
 • Listayhtiötilaisuudet 2011
 • ESMAn internetsivut uudistuivat 

28.9.2011 Markkinat-tiedote 3/2011 (pdf)

 • Segmenttiraportointi Euroopan laajuisesti kiinnostuksen kohteena
 • Uusi direktiivi muuttaa esitesääntelyä
 • Euroopan tilinpäätösvalvojat julkaisseet uusia valvontapäätöksiä
 • Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tiedonanto IFRS-raportoinnissa annettavista tiedoista, jotka koskevat sijoituksia valtion velkakirjoihin

20.6.2011 Markkinat-tiedote 2/2011 (pdf)

 • Uusi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)
 • Monenkeskinen kaupankäynti Suomessa
 • Tarkastushavaintoja hankerekistereistä
 • EFRAGin tilaisuus uusista IFRS-standardeista: tulouttaminen ja vuokrasopimukset
 • Euroopan finanssimarkkinoiden valvojat vaikuttamassa tilintarkastussääntelyyn
   

6.4.2011 Markkinat-tiedote 1/2011 (pdf)

 • Euroopan tilinpäätösvalvojat julkaisseet uusia valvontapäätöksiä – tiivistelmä nyt suomeksi
 • Viidennes listayhtiöistä muutti tiedotejakelukäytäntöään

20.12.2010 Markkinat-tiedote 5/2010 (pdf)

 • Uusi soveltamisohje tiedotejakeluun
 • Tulevaisuudennäkymät ja niiden muutokset – miten kerrotaan, milloin varoitetaan
 • Tiedonantovelvollisuuden valvontakäyntien keskeiset havainnot 2010
 • Selvitys säännöllisen tiedonantovelvollisuuden katsauksista 2010
 • Osakkeen vaihdon raportointi monenkeskisessä kaupankäynnissä
 • Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen supistamiset (IAS 19)
 • Listayhtiötilaisuudet

25.10.2010 Markkinat-tiedote 4/2010 (pdf)

 • Kertaluonteinen, poikkeuksellinen vai satunnainen?
 • Esitetarkastusprosessin kehittäminen
 • Indeksilainojen markkinointimateriaalin laatu aikaisempaa paremmalla tasolla
 • Listayhtiötilaisuudet 2010

17.6.2010 Markkinat-tiedote 3/2010 (pdf)

 • Arvonalentumistappioita liikearvosta kirjattu vain vähän talouden epävarmoista näkymistä huolimatta
 • Seurantaselvitys yhtiöiden vuodelle 2010 antamista tulevaisuudennäkymistä
 • Julkisia ostotarjouksia koskeva poikkeuslupakäytäntö
 • Listayhtiölle-verkkopalvelu

26.4.2010 Markkinat-tiedote 2/2010 (pdf)

 • CESR:n ehdotus osakkeiden lyhyeksimyyntiä koskevaksi sääntelyksi
 • Pitkäaikaisen omaisuuserän tai luovutettavien erien ryhmän myynti (IFRS 5)
 • Oikean tiedoteluokan käyttö
 • Seminaari: Five years of IFRS Reporting – how does the future look like?

8.2.2010 Markkinat-tiedote 1/2010 (pdf)

 • Selvitys listayhtiöiden taloudellisista raporteista
 • Muutoksia standardiin 5.1 (Säännöllinen tiedonantovelvollisuus)
 • Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen nähtävillä pitäminen
 • Tiedotteet tiedotevarastoon – erillinen jakelu Fivalle ei ole tarpeen
 • Salattu sähköposti otettavissa käyttöön Fivan sidosryhmien kanssa

11.12.2009 Markkinat-tiedote 4/2009 (pdf)

 • Väljän tulosennusteen antamisesta
 • Sijoitustutkimuksia koskevia havaintoja
 • CESR:n tulkinnat esitesäännöksistä
 • CESR selvittää listayhtiöiden XBRL-raportointia
 • Markkinavalvonnan organisaatio

6.8.2009 Markkinat-tiedote 3/2009 (pdf)

 • Tiedonantovelvollisuuden valvontakäynnit listayhtiöihin
 • Näennäiskaupat ja harhaanjohtavat osto- ja myyntitarjoukset - kiellettyä kurssin vääristämistä

15.4.2009 Markkinat-tiedote 2/2009 (pdf)

 • Talouden näkymien heikentyessä liikearvon arvonalentumistestaus tehtävä tarvittaessa useammin 
 • Tulevaisuuden näkymien ja niiden perustelujen muutokset – tilinpäätöstiedotteet Q4/2007 vs. Q4/2008

30.3.2009 Markkinat-tiedote 1/2009 (pdf)

 • Finanssivalvonta aloitti toimintansa 1.1.2009
 • YT-prosessit ja pörssitiedottaminen
 • Pörssitiedotteiden nimeämisestä
 • Yhtiökokousasiakirjat ja tilinpäätöksen julkistaminen
 • Tarjous- ja liputusvelvollisuus voi syntyä myös johdannaissopimusten perusteella
 • Fivan tulkinta liikkeeseenlaskijoiden ilmoitusvelvollisten määräysvaltayhteisöistä – ilmoitusvelvollisuus ei rajoitu ainoastaan samassa taloudessa asuviin perheenjäseniin
 • Muutoksia standardiin 5.2a Arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto – liikkeeseenlaskukohtaisten ehtojen kommentointi ja esitteen kieli
 • Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus alkanut

Vuosien 2006–2008 Markkinat-tiedotteet

Yhteystiedot

 • Sijoittajainformaatio
  puhelin 09 183 5585

 

 

11.10.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.