Raportointi

Finanssivalvonnan valvottavat raportoivat valvojalle säännöllisesti. Raportoinnin avulla seuraamme valvottaviemme taloudellista tilaa ja riskejä sekä analysoimme kannattavuutta, vakavaraisuutta, riskejä ja toiminnan volyymejä.

Olemme koonneet tähän hakemistoon tietoa siitä, mitä eri valvottavaryhmien on raportoitava Finanssivalvonnalle. Lisäksi kerromme käytössä olevista raportointisovelluksista.

Raportointitiedotteiden tilaaminen

Julkaisemme Raportointitiedotteet-osiossa raportointiin liittyviä ajankohtaisia tiedotteita mukaan lukien Jakelu-palvelutiedotteet. Voit tilata sähköpostiisi ilmoituksen uusista tiedotteista ilmoittautumalla Raportointitiedotteet-jakelulistalle.

Yhteydenotot sähköpostitse

EBAn ITS-raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset (XBRL/XML):

  • EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi
    (ent. ITShelpdesk(at)fiva.fi, COREPhelpdesk(at)fiva.fi)

Finanssivalvonnan tiedonkeruisiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset (.csv):

  • VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi

AIFMD-raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset:

  • AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi

Solvenssi II -raportointiin liittyvät tekniset ja tulkintakysymykset:

  • S2Helpdesk(at)fiva.fi

Tarkempi jaottelu tiedonkeruista

 

4.10.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.