Mitä pitää raportoida?

Olemme keränneet tähän hakemistoon luettelot tiedoista, joita eri valvottavaryhmien tulee raportoida Finanssivalvonnalle.

Raportoitavat tiedot voidaan jakaa seuraaviin kokonaisuuksiin:

 

 

 

28.5.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.