Ennakoivaa ja reagoivaa valvontaa listayhtiölle

Finanssivalvonta valvoo listayhtiöiden ja muiden arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden jatkuvaa ja säännöllistä tiedonantovelvollisuutta, IFRS-tilinpäätöksiä sekä yhtiöiden sisäpiiriläisten kaupankäyntiä.

Suuri osa työstämme on ennakoivaa valvontaa, jossa kiinnitetään huomiota hyvien markkinakäytäntöjen ja menettelytapojen edistämiseen markkinoiden tehokkuuden ja sijoittajien luottamuksen ylläpitämiseksi.

Osa valvonnasta on reagoivaa ja se kohdistuu epäiltyihin markkinoiden väärinkäytöksiin, kuten sisäpiiritiedon väärinkäyttöön, kurssin vääristämisen ja tiedottamissäännösten rikkomiseen.

Mikä listayhtiö?

Katso täältä mitä ja keitä valvomme

Palaa takaisin Finanssivalvonta.fi-sivustolle

Finanssivalvonta selventää tilinpäätöksen oikeaa ja riittävää kuvaa koskevaa kirjanpitolain muutosta

Listayhtiöiltä odotetaan vuoden 2016 tilinpäätöksissä tietoja uuden IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -tilinpäätösstandardin käyttöönotosta

 ​Uusi standardi tulee voimaan 1.1.2018. ESMAn kannanoton mukaan tietoja standardin käyttöönoton laadullisista ja määrällisistä vaikutuksista tulee esittää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa eli vuoden 2016 tilinpäätöksissä sekä vuoden 2017 osavuosikatsauksissa. Lue lisää

 

 

Pikalinkit

 • Markkinat-tiedotteet
 • Lue Markkinat-tiedote 3/2018 (pdf)  
 • Markkinavalvonnan uutiskirje

  Uutiskirjeessä kerromme esim. listayhtiön sisäpiiriasioista, tiedonantovelvollisuuteen ja esitevalvontaan liittyvistä asioista. Uutiskirje ilmestyy tarpeen mukaan, ja sen sisältö painottuu aluksi markkinoiden väärinkäyttöasetuksen MARin soveltamiseen, mm. tietoihin Q&A-dokumenttien ja johtohenkilöiden liiketoimien ilmoituslomakkeiden päivityksistä.
  Tilaa uutiskirje

 • ESEF (European Single Electronic Format) seminaari 2018 – Helsinki 26.11.2018
  Katso esitykset täältä ja video seminaarista täältä
 • Euroopan tilinpäätösvalvojat havainneet olennaisia puutteita IFRS-raportoinnissa

  Yli viidesosassa tutkituista listayhtiöiden IFRS-tilinpäätöksistä tilinpäätösvalvojat havaitsivat olennaisia puutteita siinä, miten standardeja sovelletaan. Etenkin esitettävissä tiedoissa lainanhoitojoustoista ja liikearvon arvonalentumistestauksista on parannettavaa.
  Lue ESMAn englanninkielinen tiedote ja raportti
       

 

Esiterekisteri

​Finanssivalvonta julkaisee esiterekisterissä ne arvopaperitarjouksista ja arvopaperien listaamisista julkistetut esitteet sekä tarjousasiakirjat, jotka Fiva (aikaisemmin Rata) on hyväksynyt 1.1.2005 jälkeen.

Hae esitteitä

Yhteystiedot

 

 

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.