Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Tietoa Finanssivalvonnasta

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat mm. pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Valvottavat rahoittavat toimintamme 95-prosenttisesti, ja jäljelle jäävä viisi prosenttia rahoituksesta tulee Suomen Pankilta.

Finanssivalvonta toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä, mutta on päätöksenteossaan itsenäinen. Palveluksessamme työskentelee noin 200 henkeä. Toimipaikkamme sijaitsee Helsingissä.

Toimintamme tavoitteena on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja muiden valvottavien vakaa toiminta. Tavoitteenamme on myös vakuutettujen etujen turvaaminen ja yleisen luottamuksen säilyminen finanssimarkkinoiden toimintaan. Lisäksi tehtäviimme kuuluu edistää hyvien menettelytapojen noudattamista finanssimarkkinoilla ja yleisön tietämystä finanssimarkkinoista. Nämä tavoitteet ja tehtävät on kirjattu lakiin Finanssivalvonnasta.

Teemme työtämme pankki-, vakuutus- ja sijoituspalveluiden käyttäjien hyväksi.

Yhteystiedot

  • Snellmaninkatu 6
  • PL 103, 00101 Helsinki
  • Puhelin 09 183 51
  • finanssivalvonta(at)finanssivalvonta.fi 

Tietoa finanssiasiakkaalle

Finanssiasiakas.fi-sivustolle on koottu perustietoa rahoitusmarkkinoilla tarjottavista tuotteista ja palveluista.

Ongelmatilanteissa Sinua auttavat:  

  • Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE (Pankki-, Vakuutus- ja Arvopaperilautakunnat)
  • fine.fi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Finanssivalvonnan puhelinneuvonta
pankki-, sijoitus- ja vakuutusasiakkaille

3.4.2018

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.