Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Varoituslistat ja luvattomat palveluntarjoajat

Finanssivalvonnan tavoitteena on edistää markkinoiden tiedonsaantia ja yleisön mahdollisuuksia itse arvioida rahoituspalvelujen sisältöä ja riskiä. Asiakkaan ja sijoittajan suojan kannalta on tärkeää, että finanssimarkkinoilla toimivat noudattavat finanssimarkkinoita koskevia säännöksiä.

Näiden asioiden edistämiseksi julkaisemme tässä osiossa seuraavat varoituslistat:

Palveluntarjoajan valinta

Finanssimarkkinoiden yhdentyminen ja internetpalvelujen laajeneminen ovat lisänneet asiakkaan valintamahdollisuuksia, mutta samalla palveluntarjoajan valintaan liittyvät riskit ovat kasvaneet. Valvonnasta ja sääntelystä huolimatta finanssimarkkinoilla esiintyy väärinkäytöksiä, joiden kohteeksi vilpittömässä mielessä toimivat yksityiset sijoittajat ja säästäjät voivat joutua.

Erityisen huolellinen kannattaa olla silloin, jos harkitsee palvelujen hankkimista sellaiselta palveluntarjoajalta, jota ei tunne ja joka lähestyy puhelimitse. Jos tarjous tuntuu liian hyvältä, näin varmasti onkin.

Varovaisuutta on syytä noudattaa ainakin seuraavissa tilanteissa:

 • Tarjouksen tekijä lähestyy puhelimitse EU-alueen ulkopuolelta. Tyypillinen rikollisen toiminnan muoto on se, että palveluntarjoaja, sijoituksen kohde (esim. osakkeet) ja maksuosoite sijaitsevat kaikki eri maissa.
 • Tarjouksen tekijällä on kohtuuton kiire.
 • Päätös on tehtävä heti tai tarjous raukeaa.
 • Maksu vaaditaan etukäteen.
 • Maksu on osoitettu muulle kuin palveluntarjoajalle ja voi olla osoitettu kolmanteen maahan.
 • Sopimusta tai muuta kirjallista materiaalia ei ole saatavilla.
 • Luvassa on huipputuottoa lyhyessä ajassa ja ilman riskiä.
 • Tarjous yksilöllinen, ja se on pidettävä salassa.

Kannattaa aina pyytää harkinta-aikaa, jotta epäilyttävältä vaikuttavan tarjouksen taustan voi selvittää. Ennen ratkaisun tekemistä tulisi selvittää ainakin seuraavat asiat:

 • Onko palveluntarjoaja todella olemassa? Internet tarjoaa mahdollisuuden esiintyä väärillä nimillä ja luoda myös yrityksille vääriä identiteettejä ja sivustoja. Jopa tunnettujen palveluntarjoajien nimiä ja tuotemerkkejä on käytetty vääriin tarkoituksiin. Palveluntarjoajan aitous ja luotettavuus voidaan selvittää annettujen yhteystietojen, alan järjestöjen ja viranomaisten avulla.
 • Millaiset ovat palveluntarjoajan johto, omistus ja toimintahistoria?
 • Vaatiiko toiminta toimiluvan? Onko palveluntarjoajalla toimilupa? Lisätietoja Finanssivalvonnan valvontatyöstä löytyy sivun oikean reunan Katso myös -osan linkistä. Palveluntarjoajan toimiluvan tai rekisteröitymisen voi tarkistaa Finanssivalvonnan valvottava- ja notifikaatioluetteloista.
 • Valvotaanko toimintaa? Mikä viranomainen valvoo eli mikä on paikallinen valvontaviranomainen?

Muualla verkossa

 

2.5.2017

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.